Profil
Badeværelser
  Ventilation/indeklima
Fagområdet ventilation handler i høj grad om , at skabe et godt arbejdsmiljø og velvære.

Hos Aage Andersen & Sønner A/S kan vi tilbyde behovstilpassede ventilationsløsninger, hvor vi kan udarbejde et løsningsforslag baseret på kundens behov og ønsker.

Vi projekterer og udfører opgaver inden for :

• Komfortventilation
• Boligventilation
• Industri og Procesventilation
• Servicering af ventilationsanlæg

For yderligere oplysninger kontakt:

Poul Andersen
Tlf: 9715 1933
Fax: 9725 1934
pa@aageandersenvvs.dk
  Ivan Bak Pedersen
Tlf: 9715 1933
Fax: 9725 1934
ip@aageandersenvvs.dk

Referencer:

Bundy A/S   Komfortventilation / Procesudsugning i produktionshal.
Tytex A/S   Komfortventilation med køling i produktionshal.
Green Graphic Aps   Procesudsugning i produktionshal.
OTM A/S   Komfortventilation i adm./Produktion samt køl i Repro afd.
Ikast Seminariet (KPC BYG)   Komfortventilation / Naturlig ventilation.
Ikast Gymnasium   Komfortventilation.
Nordre Skole   Komfortventilation / Procesudsugning i tandlægeklinik.
Bording Skole   Komfortventilation / Procesudsugning i tandlægeklinik.
Helle og Martin Krogh   Komfortventilation i villa.
Marian og Jens Johansen   Komfortventilation i villa.
Anette og Villy Fiedler   Komfortventilation i villa.
Ikast Menighedsråd , Præstebolig   Komfortventilation i villa.
Idrætsskolerne i Ikast (KPC BYG)   Komfortventilation i adm. samt udsugning i værelsesfløj.
Bakkegården (MT Højgaard)   Boligventilation i 14 lejligheder i Ikast.
JBS Undertøjet A/S   Komfortventilation i Produktionshal.
Vestre Skole , Ikast   Komfortventilation i Samlingssal.
Kærshovedgaard Statsfængsel   Emfang i Storkøkken.
Hotel Vedersø Klit   Emfang i Storkøkken.
Bording Minkfoder   Komfortventilation i adm.
Herning Renseanlæg   Komfortventilation i hal for tørslam.
A/S S. Thygesen   Komfortventilation i adm. og kantine.
Fletco Tæpper A/S   Komfortventilation i Kantine.


   

Aage Andersen & Sønner a·s . Rømersvej 14 . 7430 Ikast . Telefon 97 15 19 33 . Telefax 97 25 19 34